Juraj Kemka

Juraj Kemka ambasádorom Vodnej akadémie

Herec Juraj Kemka sa stal ambasádorom iniciatívy pre tínedžerov, zameranej na poznávanie povodia v ktorom žijú. Edukačný projekt neziskovej organizácie DAPHNE s názvom Vodná akadémia finančne podporujú Nadácia Coca-Cola, program Európskej únie LIFE+ a Ministerstvo životného prostredia SR. Projekt prináša žiakom nielen základné informácie o vode, ale chce ich motivovať k aktívnemu poznávaniu povodia v ktorom žijú, environmentálnemu správaniu a k priamej účasti na jeho ochrane.

Význam vody pre život na našej planéte je unikátny. Hoci pokrýva až 71 % zemského povrchu, milióny ľudí trpia jej nedostatkom. Napriek tomu ňou človek často plytvá a znečisťuje ju. Cieľom súťaže Vodná akadémia je na tieto problémy aktívne upozorňovať najmä mladých ľudí, ktorí majú v rukách budúcnosť ďalších generácií.


„Školskou súťažou Vodná akadémia chceme u tínedžerov zvýšiť povedomie o tom, že kvalitná voda je zdroj vyčerpateľný. Preto ak ju chceme zachovať v dostatočnom množstve a vyhovujúcej kvalite aj pre nasledujúce generácie, musíme zmeniť naše správanie. Formou interaktívnych hier, kvízov a terénnych výskumov sa pokúsime u detí vzbudiť záujem o túto problematiku,“ uviedla organizátorka súťaže Viera Lasáková z Inštitútu pre aplikovanú ekológiu DAPHNE.

Ambasádor projektu herec Juraj Kemka aktívnou účasťou v rôznych projektoch už viackrát potvrdil, že mu na životnom prostredí veľmi záleží. „Mám rád vodu. Mám rád prírodu. A voda v prírode je to najkrajšie. Vodná akadémia je perfektná súťaž a vynikajúci nápad. Vďaka nej sa deti o vode a o jej význame veľa dozvedia. Tak deti šup ho do Vodnej akadémie, teším sa na vás a vaše projekty!

Školské projekty Vodnej akadémie sa môžu uskutočniť aj vďaka finančnej podpore Nadácie Coca-Cola. Daniela Paličková, PR manažérka spoločnosti Coca-Cola pre Českú a Slovenskú republiku dopĺňa: „Nadácia Coca-Cola okrem iného podporuje projekty, zamerané na ochranu životného prostredia, vzdelávanie a rozvoj komunít. Sme radi, že prostriedky z nadácie pomôžu mnohým mladým ľuďom rozšíriť si základné odborné vedomosti o ochrane vodného prostredia a priamo ich povzbudia k aktívnej ochrane vody v okolí ich bydliska.“

„Ministerstvo životného prostredia SR vníma pozitívne každú aktivitu, ktorá vedie k zvyšovaniu environmentálneho povedomia mládeže a zlepšeniu životného prostredia. Envirorezort bude reprezentovať aj
odborníčka na vodnú politiku pani Lýdia Bekerová, ktorá je členkou poroty,“ povedal hovorca ministerstva
Maroš Stano.

Školská súťaž „Vodná akadémia“ má charakter on-line hier a kvízov s prepojením na praktické úlohy v teréne.Žiaci budú pracovať on-line s modelom povodia, budú odpovedať na otázky v rámci kvízov, robiť experimenty apopisovať výsledky, organizovať diskusie so spolužiakmi v tíme, vyhľadávať odborné informácie a navrhovať riešenia konkrétnych problémov vo svojom povodí. Posledná úloha – navrhnúť malý lokálny projekt – bude vyhlásená 1. apríla 2013. Tri najúspešnejšie školské tímy získajú na praktické uskutočnenie navrhnutých projektov finančný príspevok vo výške 580 eur. Odmenení okrem finančnej podpory realizácie projektu získajú výlet loďou po Dunaji a vecné ceny. Prvých 15 prihlásených škôl získa od Inštitútu DAPHNE „výskumné balíčky“, ktoré uľahčia študentom prácu počas terénnych úloh. Víťazné školské projekty musia byť uskutočnené a ich priebeh zdokumentovaný fotografiami, prípadne videom. Viac informácii o projekte získate na webovej stránke http://sutaz.vodajezivot.sk.

zdroj: jurajkemka.blogspot.cz

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *