Juraj Kemka

 • Juraj Kemka

  Rádio FM

  Dnes v Ráne na eFeMku prišli hovoriť o akcii Vianočný bazár chalaňov Juraj a Adriána Kemkovci. Do tohtoročného sortimentu sme prispeli aj my, našimi tričkami_fm a poukazom na raňajky v Ráne na eFeMku. Kúpiť si to všetko môžete cez víkend v bratislavskom NOC.
 • Juraj Kemka

  Juraj Kemka ide učiť tínedžerov šetriť vodou.

  Herec Juraj Kemka sa po výdatnom cestovaní po Slovensku púšťa do ďalšieho zaujímavého projektu… Ide podporiť dobrú vec a smädný pri tom určite nebude.
  Juraj sa totiž stal rovno ambasádorom projektu, ktorý má tínedžerom ukázať, ako vodou zbytočne neplytvať. Herec, ktorý nás zabáva už len svojimi výrazmi tváre, určite zapôsobí na slovenskú mlaď edukatívne.
  „Mám rád vodu. Mám rád prírodu. A voda v prírode je to najkrajšie,“ priblížil Kemka svoj vzťah k vode. Súťaž s názvom Vodná akadémia bude aj vďaka Jurajovi pre deti prínosom.
  „Vodná akadémia je perfektná súťaž a vynikajúci nápad. Vďaka nej sa deti o vode a o jej význame veľa dozvedia. Tak deti šup ho do Vodnej akadémie, teším sa na vás a vaše projekty,“ vyzval všetkých školopovinných Kemka, ktorý má v sebe stále aj kúsok malého chlapca.
  zdroj: pluska.sk
 • Juraj Kemka

  Juraj Kemka ambasádorom Vodnej akadémie

  Herec Juraj Kemka sa stal ambasádorom iniciatívy pre tínedžerov, zameranej na poznávanie povodia v ktorom žijú. Edukačný projekt neziskovej organizácie DAPHNE s názvom Vodná akadémia finančne podporujú Nadácia Coca-Cola, program Európskej únie LIFE+ a Ministerstvo životného prostredia SR. Projekt prináša žiakom nielen základné informácie o vode, ale chce ich motivovať k aktívnemu poznávaniu povodia v ktorom žijú, environmentálnemu správaniu a k priamej účasti na jeho ochrane.

  Význam vody pre život na našej planéte je unikátny. Hoci pokrýva až 71 % zemského povrchu, milióny ľudí trpia jej nedostatkom. Napriek tomu ňou človek často plytvá a znečisťuje ju. Cieľom súťaže Vodná akadémia je na tieto problémy aktívne upozorňovať najmä mladých ľudí, ktorí majú v rukách budúcnosť ďalších generácií.


  „Školskou súťažou Vodná akadémia chceme u tínedžerov zvýšiť povedomie o tom, že kvalitná voda je zdroj vyčerpateľný. Preto ak ju chceme zachovať v dostatočnom množstve a vyhovujúcej kvalite aj pre nasledujúce generácie, musíme zmeniť naše správanie. Formou interaktívnych hier, kvízov a terénnych výskumov sa pokúsime u detí vzbudiť záujem o túto problematiku,“ uviedla organizátorka súťaže Viera Lasáková z Inštitútu pre aplikovanú ekológiu DAPHNE.

  Ambasádor projektu herec Juraj Kemka aktívnou účasťou v rôznych projektoch už viackrát potvrdil, že mu na životnom prostredí veľmi záleží. „Mám rád vodu. Mám rád prírodu. A voda v prírode je to najkrajšie. Vodná akadémia je perfektná súťaž a vynikajúci nápad. Vďaka nej sa deti o vode a o jej význame veľa dozvedia. Tak deti šup ho do Vodnej akadémie, teším sa na vás a vaše projekty!

  Školské projekty Vodnej akadémie sa môžu uskutočniť aj vďaka finančnej podpore Nadácie Coca-Cola. Daniela Paličková, PR manažérka spoločnosti Coca-Cola pre Českú a Slovenskú republiku dopĺňa: „Nadácia Coca-Cola okrem iného podporuje projekty, zamerané na ochranu životného prostredia, vzdelávanie a rozvoj komunít. Sme radi, že prostriedky z nadácie pomôžu mnohým mladým ľuďom rozšíriť si základné odborné vedomosti o ochrane vodného prostredia a priamo ich povzbudia k aktívnej ochrane vody v okolí ich bydliska.“

  „Ministerstvo životného prostredia SR vníma pozitívne každú aktivitu, ktorá vedie k zvyšovaniu environmentálneho povedomia mládeže a zlepšeniu životného prostredia. Envirorezort bude reprezentovať aj
  odborníčka na vodnú politiku pani Lýdia Bekerová, ktorá je členkou poroty,“ povedal hovorca ministerstva
  Maroš Stano.

  Školská súťaž „Vodná akadémia“ má charakter on-line hier a kvízov s prepojením na praktické úlohy v teréne.Žiaci budú pracovať on-line s modelom povodia, budú odpovedať na otázky v rámci kvízov, robiť experimenty apopisovať výsledky, organizovať diskusie so spolužiakmi v tíme, vyhľadávať odborné informácie a navrhovať riešenia konkrétnych problémov vo svojom povodí. Posledná úloha – navrhnúť malý lokálny projekt – bude vyhlásená 1. apríla 2013. Tri najúspešnejšie školské tímy získajú na praktické uskutočnenie navrhnutých projektov finančný príspevok vo výške 580 eur. Odmenení okrem finančnej podpory realizácie projektu získajú výlet loďou po Dunaji a vecné ceny. Prvých 15 prihlásených škôl získa od Inštitútu DAPHNE „výskumné balíčky“, ktoré uľahčia študentom prácu počas terénnych úloh. Víťazné školské projekty musia byť uskutočnené a ich priebeh zdokumentovaný fotografiami, prípadne videom. Viac informácii o projekte získate na webovej stránke http://sutaz.vodajezivot.sk.

  zdroj: jurajkemka.blogspot.cz
 • Juraj Kemka

  Fotoreportáž: Lukáš LATINÁK, Juraj KEMKA a Peter MANKOVECKÝ

  V talkshow Petra MarcinaChodili sme spolu“ budeme mať možnosť uvidieť aj také mená ako sú Lukáš Latinák (známy napr. z filmu Muzika a zo seriálov Panelák a Profesionáli), Juraj Kemka (film Rozhovor s nepriateľom, seriál Panelák) a Peter Mankovecký, ktorý stojí za hudbou k viacerým divadelným hrám v Radošínskom naivnom divadle – Človečina 2, Desatoro a Stvorenie Sveta a v SND k hre od Williama Shakespearea, Skrotenie zlej ženy, atď.
  Lukáš LATINÁK, Juraj KEMKA a Peter MANKOVECKÝ @ talkshow Petra Marcina – Chodili sme spolu[2009]